REALIZACJE PROJEKTOWE

Linia technologiczna do produkcji szkła GUARDIAN w Częstochowie         -projekt wykonawczy - przy współpracy z inżyniersk± firm± francusk±         Stein Heurtey.

Linia technologiczna do obróbki cieplnej i chemicznej blach         karoseryjnych SALZGITTER - projekt wykonawczy komór - przy         współpracy z firm± Stein Heurtey.

Wentylatorowe chłodnie wody o wydajno¶ci do 1500 m3/h - projekty         ideowe i wykonawcze - przy współpracy z firm± Cemet.

Projekt konstrukcyjno - wykonawczy statku do połowu krewetek         "KENTIA".

Typowe konstrukcje stalowe hal przy współpracy z firm± Northplan:

  • hala sportowa przy szkole podstawowej w Kmiecinie;
  • hala produkcyjno-magazynowa PHILIPS w Kwidzynie.

Elewacja z blach cynkowo-tytanowych na obiekcie Manhattan         w Gdańsku - przy współpracy z firm± Polnord oraz pracowni±         architektoniczn± Fort.

Przebudowa mostka (sterówki) i dodatkowe skrzydła mostka           na promie pasażerskim "Wawel" - przy współpracy z firm± Ruroserw.

Kopuły wieży reklamowej na obiekcie OUTLET CENTRE w Gdańsku.

Projekt technologii wykonania kapsuł elewacyjnych na obiekcie         Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - przy współpracy         z firm± Polnord.

Projekt technologii wzmocnienia konstrukcji rampy najazdowej                dla samochodów wjeżdżaj±cych na prom pasażerski wraz z procedur±         odbiorow± TDT (zwiększenia no¶no¶ci z 30 ton na 50 ton)               - przy współpracy z Politechnika Gdańsk±, firm± Ruroserw oraz         biurem konstrukcyjnym Northplan.

Projekt wdrożenia i przeprowadzenia procedury uznaniowej             dla Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS (Polskiego Rejestru Statków).

Sporz±dzanie dokumentacji technologicznej spawania oraz nadzoru         nad pracami spawalniczymi.

Opracowanie technologii wykonania konstrukcji wsporczej ¶wietlików         na obiekcie Manhattan w Gdańsku - przy współpracy z firm± Polnord.

Opracowywanie programu funkcjonalno - użytkowego
        dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt konstrukcji zadaszeń na obiekcie CH REAL w Gdańsku 
        - dla firmy Polnord.

Projekt wykonawczy biura obsługi klientów osiedla "Marysieńka"         w Wilanowie, w tym fasad aluminiowo-szklanych dla firmy Polnord.

Projekt i wykonanie konstrukcji wsporczych i technologicznych
        na obiekt PROKOM w Gdyni - dla firmy Polnord.

Projekt elewacji z blachy GASSEL oraz fasad aluminiowo-szklanych
        na obiekt TESCO w Gdyni - dla firmy Polnord.

I inne.

REALIZACJE WYKONAWCZO - MONTAŻOWE

Konstrukcje wsporcze, osłony słupów ze stali nierdzewnej, maszty         o¶wietleniowe, ekran akustyczny, na obiekt Vectra w Gdyni                     - dla firmy Allcon

Kopuła wieży reklamowej z obrotowym masztem oraz konstrukcje         wsporcze na obiekcie OUTLET CENTRE w Gdańsku - dla firmy         WARBUD S.A.

Balustrady z wypełnieniem szkłem mocowanym punktowo oraz         okładziny ze stali nierdzewnej na obiekt CHU ALFA w Olsztynie         dla firmy Allcon S.A.

Przejezdne i obrotowe scenografie teatralne dla Teatru Wybrzeże         w Gdańsku.

Przeszklone zadaszenia oraz konstrukcje wsporcze na obiekcie         Filharmonia Bałtycka w Gdańsku - dla firmy Megaron Sp. z o.o.

Konstrukcje aluminiowe, stalowe i ze stali nierdzewnej - dla firmy         Polnord, na obiekty:

  • CPF Bobrowiecka w Warszawie
  • Prokom w Gdyni
  • Biblioteka UG w Gdańsku
  • Vectra w Gdyni
  • TESCO w Gdyni.
  • CHU Alfa w Gdańsku